HeerlijkHeden 174 (najaar 2017)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 174

Eikenrode brandt! Dat bericht ging 25 jaar geleden door Heemstede. In de nacht van 26 op 27 ok-tober 1992 brandde de monumentale villa Eikenrode op de hoek van Prinsenlaan en Herenweg af. De dag ervoor waren de krakers er door de Mobiele Eenheid uitgezet. De brand werd aangestoken, maar de daders zijn nooit gevonden.

Heemstede en Bennebroek hebben drie monumentale kerkorgels: het orgel van de Oude Kerk en de H. Bavo in Heemstede en dat van de Hervormde kerk in Bennebroek. Met hun rijk gedecoreer¬de front en grote orgelpijpen zijn ze een blikvanger in het kerkinterieur.

Lufverdus Köhler was begin vorige eeuw slager in Bennebroek, maar was ook actief in de politiek en het verenigingsleven. Hij werd aan de Rijksstraatweg opgevolgd door slager Spierenburg.

Johannes Nutges blijkt behalve ambachtsheer van Bennebroek (van 1761 tot zijn overlijden in 1777) ook tekenaar te zijn geweest van landschappen, huizen en stadsgezichten - veelal naar voorbeeld van zijn leermeester Cornelis Pronk.

De najaarsbijeenkomst van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek staat dit jaar in het teken van het nieuw te verschijnen boek Heemstede Vooruit! over de periode tussen 1890 en 1940 waarin Heemstede veranderde van een dorp van buitenplaatsen, blekerijen en bloembollen tot een moderne forensengemeente. De HVHB is er trots op wederom een bijzondere uitgave over Heemstede te kunnen presenteren.

In dit nummer van Heerlijkheden verder onder meer ook aandacht voor station Heemstede-Aerdenhout met prachtige onbekende foto’s van het oorspronkelijke interieur uit 1958.

Naar boven