Heemstede, Glipperpad 1

Oorspronkelijke bestemming Woonhuis
Huidige functie Woonhuis en kantoor
Bouwjaar 17de eeuw
Architect Onbekend
Status Rijksmonument 21089

Oorspronkelijke bestemming

Heemstede heeft zich niet ontwikkeld vanuit één centrale dorpskern, maar vanuit meerdere bewoningskernen of buurschappen die geleidelijk samensmolten tot het huidige dorp. Eén van die buurschappen was de Glip, ook wel вАШPrincenbuurtвАЩ genoemd, naar prins Willem I van Oranje-Nassau. De naam is al in 1580 vermeld. Aanvankelijk vormde de Glip de kern van Bennebroek, dat deel uitmaakte van de heerlijkheid Heemstede. In 1653 werd Bennebroek een zelfstandige heerlijkheid, waarna een nieuwe kern ontstond rond de Reek. Al het land ten noorden van de huidige Swartenburgerlaan, waaronder ook de buurschap de Glip, behoorde vanaf 1653 tot de heerlijkheid Heemstede. Het huis Glipperpad 1 is gelegen ten zuidoosten van de Glipperweg, aan het water bij de Glipperbrug.

Bouwkundige beschrijving

Dit 17de-eeuwse woonhuis is opgetrokken in baksteen en heeft een tuitgevel met schouderstukken. Het zadeldak is gedekt met rode Hollandse pannen. Het pand heeft schuiframen en staafankers. De gevels zijn bij een restauratie in 2008 ontpleisterd. In de top van de achtergevel is een schoorsteen opgenomen.

Rijksmonument

Het huis Glipperpad 1 is van belang als voorbeeld van een 17de-eeuws huis. Het is van historisch belang als een van de oudste huizen in Heemstede.

Naar boven