Bennebroek, Rijksstraatweg 46: Bennett Home

Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar 1920
Architect Houtbouwsysteem Bennett Homes
Status Gemeentelijk monument

Bennett Home is een vrijstaande villa op de hoek van de Rijksstraatweg en de Kleine Sparrenlaan. Het pand is in 1920 gebouwd volgens het Amerikaanse houtbouwsysteem Bennett-Homes. Deze uit Noord-Amerika afkomstige gevelbewerking om buitengevels te bouwen was een systeem van wandstijlen waartegen aan de buitenzijde geschaafd en geploegd beschot werd aangebracht. Daar werd vervolgens geprepareerd papier op aangebracht waarna de gevels werden bekleed met houten leien (shingles) die dubbel over elkaar in waterdicht verband werden aangebracht. Het dak werd bedekt met ‘rubberoid leien’. Het pand is als bouwpakket ingevoerd uit Noord-Amerika.

Op de oorspronkelijke bouwtekening uit 1920 wordt de villa als La Salle aangeduid. Wanneer de naam Bennett Home, de productnaam van het bouwsysteem, werd ingevoerd is onduidelijk. Bennett Home was van 1956 tot 1958 woonhuis van cabaretier Toon Hermans.

Een vrijwel identiek Bennett Home uit 1921, eveneens geleverd door Geraerds&Co., staat aan de Bronsteeweg 1 in Heemstede (een rijksmonument).

Beschrijving

De verschijningsvorm, te weten de blokvormige opbouw op een vrijwel vierkante plattegrond, het tentdak met brede overstekken en de houten gevels, vertonen enige invloed van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright.

De villa heeft een rechthoekig grondplan, is onderkelderd en bestaat uit één bouwlaag met kapverdieping onder een tentdak. Het tentdak heeft, evenals de dakkapellen, brede overstekken met gootklossen.

De voorgevel is voorzien van een houten veranda die door een flauw hellend schilddak met breed overstek wordt overdekt.

Gemeentelijk monument

Bennet Home heeft cultuurhistorische waarde als, uniek geworden, voorbeeld van een uit de Verenigde Staten afkomstig bouwpakketsysteem. Tevens heeft het cultuurhistorische waarde als bijzonder voorbeeld van een villa aan de rand van Het Duin, het geaccidenteerde terrein dat vanaf de jaren twintig van de 20ste eeuw werd verkaveld en bebouwd met karakteristieke villa’s.

Het heeft belangrijke situationele waarde doordat het beeldbepalend is gesitueerd op een enigszins verhoogd terrein, op de hoek van de Rijksstraatweg en de Kleine Sparrenlaan. Door de vrijstaande ligging op een eigen terrein, de houten opzet en het tentdak met breed overstek neemt het een markante positie in.

De onmiddellijke nabijheid van villa Bosch en Duinzicht aan de overkant (Rijksstraatweg 79, provinciaal monument) en villa Sparrenduin (Kleine Sparrenlaan 1, gemeentelijk monument) versterkt de ensemblewaarde.

Naar boven