Bennebroek, Rijksstraatweg 27: Villa Bagatelle

Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar 1855 (uitgebreid 1865)
Architect onbekend
Status Provinciaal monument

De villa Bagatelle is gebouwd in neoclassicistische stijl en ligt niet ver van de grens met Heemstede. Oorspronkelijk stond hier een tolhuis of portierswoning van een van de in dit deel van Bennebroek gelegen landgoederen. Opdrachtgever voor de bouw in 1855 was de jurist Christiaan Diemont. Tien jaar later liet hij tegen de zuidgevel een uitbouw plaatsen. Na zijn overlijden in 1869 is zijn echtgenote met een dochter en schoonzoon op het nabijgelegen huis Te Bijweg gaan wonen. Bagatelle heeft vervolgens lange tijd gediend als woonhuis van bloembollenhandelaren.

Beschrijving

Het pand heeft een T-vormige plattegrond en heeft een enkele bouwlaag met kapverdieping met twee, elkaar loodrecht snijdende zadeldaken met overstek en een geprofileerde, rond omlopende daklijst. Het dak is gedekt met grijze pannen.

De gevels bestaan uit witgepleisterde baksteen. In 1931 is de keuken verbouwd (achterzijde) en is de zolder bewoonbaar gemaakt door het aanbrengen van dakkapellen aan de westzijde. Die zijn vanaf de straat niet zichtbaar, zodat de monumentale waarde nauwelijks wordt aangetast.

Bij het huis hoort ook een 19de-eews gietijzeren hek, dat eveneens onder monumentale bescherming staat.

Provinciaal monument

Bagatelle heeft architectuurhistorisch waarde als vroeg voorbeeld van villabouw van bescheiden omvang voor welgestelden, die medio 19de eeuw toenemende behoefte toonde in een natuurlijke omgeving te wonen. Het pand is ook uit stedenbouwkundig oogpunt van belang: zowel vanuit het noorden als vanuit het zuiden fungeert het sterk als blikvanger.

Naar boven