Kerklaan 9, complex St. Luciaklooster: pastorie

Oorspronkelijke functie Pastorie van de St. Jozefkerk
Huidige functie Pastorie van de St. Jozefkerk
Bouwjaar 1899
Architect Nicolaas Nelis
Status Gemeentelijk monument

Oorspronkelijke bestemming

De pastoriehoort bij het complex St. Luciaklooster, dat behalve de pastorie (1899) en het klooster (1896) ook de St. Jozefskerk (1900) en de St. Franciscusschool (1928-1929) omvat. Alle vier de onderdelen van het complex zijn gemeentelijk monument.De pastorie is vrijstaand gelegen aan de westzijde van de Kerklaan,naast de kerk en tegenover de St.Franciscusschool, op een sterk terugspringende rooilijn. De zijgevel is gericht naar deKerklaan, de voorgevel naar de pastorietuin. Langs de voorgevel, door de pastorietuin,loopt een toegangspad naar het parochiekerkhof.De Haarlemse architect-aannemer Nicolaas Nelis, lid van het kerkbestuur, tekende hetontwerp. Hij leverde eveneens het ontwerp voor de St. Jozefkerk en het St.Luciaklooster.

Bouwkundige beschrijving

De pastorie heeft een min of meer rechthoekige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagenmet een kapverdieping. Het dak is gedekt met grijze lei. In het linker dakvlak zit een gemetselde schoorsteen. De dakvlakkenbezitten dakkapellen met schilddakjes die eveneens met leien zijn gedekt. De voorgevel springt aan de rechterkant wat naar voren. De gevels zijn gemetseld in grauwe baksteen. De bogen bovende gevelopeningen zijn gedecoreerd met siermetselwerk in gele engrijze baksteen. De gevels bezitten sierbanden en siermetselwerk, eveneens in gele en grijze baksteen. Op deverdieping van de voorgevel is op de hoeken naar voren springend siermetselwerkaangebracht.In de linker zijgevel zit een stichtingsteen met opschrift: Th.H.J. Abels 1899.In het linkerdeel van de voorgevel bevindt zich de entree. De entree bestaat uit een paneeldeur, deels bezet met decoratiefglas-in-lood. De bovenlichten in de vensters hebben dit ook.De linker zijgevel (oostgevel) heeft op de verdieping twee venstersmet een gotische boog met daarboven een roosvenster. Ook deze ramen bezitten decoratief glas-in-lood.Tevens deze zijgevel een langgerekte, met de St. Jozefkerk verbondenaanbouw met ook hier een entree met decoratieve elementen, zoals het ijzeren traliewerk. De pastorietuin is in landschappelijke stijl ingericht met enkele forse bomen. Langs devoorgevel van de pastorie loopt een toegangspad naar het parochiekerkhof, dat via eendecoratief gietijzeren hekwerk van de pastorietuin is gescheiden.Het pastoriecomplex wordt van de Kerklaan gescheiden door een stalen hekwerk.

Gemeentelijk monument

De pastorie is als onlosmakelijk onderdeel van de parochiekerk St. Jozef tebeschouwen. De pastorie heeft cultuurhistorische waarde in combinatie met deomringende pastorietuin en het parochiekerkhof, maar ook als onderdeel van het totale ensemble St. Luciaklooster: de St. Jozefkerk, pastorietuin, het parochiekerkhof, het St. Luciaklooster, de St.Franciscusschool en de Kerklaan.De pastorie is vrijwel gaaf als geheel en in detaillering.De architectuurhistorische waardebetreft vooral de architectonische samenhang met het eveneens door N. Nelis ontworpenSt. Luciaklooster en de St. Jozefkerk.

Naar boven