Kerklaan 6, complex St. Luciaklooster: St. Franciscusschool

Oorspronkelijke functie Rooms-katholieke lagere school
Huidige functie Rooms- katholieke school voor basisonderwijs
Bouwjaar 1928-1929
Architect N.J. Nijman
Status Gemeentelijk monument

Oorspronkelijke bestemming

De St. Franciscusschool hoort bij het complex St. Luciaklooster, dat behalve de school (1928-1929) en het klooster (1896) ook de pastorie (1899) en de St. Jozefkerk (1900) omvat. Alle vier de onderdelen van het complex zijn gemeentelijk monument. De school is vrijstaand gelegen aan de Kerklaan op een, ten opzichte van de woonhuizen, terugspringende rooilijn. De school, inclusief gymnastiekzaal, is in 1928-1929 in opdracht van het rooms-katholieke kerkbestuur van de St. Jozefkerk gebouwd naar ontwerp van de Heemsteedse architect N.J. Nijman in Amsterdamse Schoolstijl. Kenmerkend zijn onder meer de opvallende vensters in de voorgevel en de overstekende daken. Tegelijkertijd met de school werd, eveneens naar Nijmans ontwerp, het inmiddels gesloopte Broederhuis gebouwd (onderdeel van het Luciaklooster. Het schoolgebouw telde oorspronkelijk drie leslokalen aan de Kerklaanzijde en twee lokalen in de zijvleugel.

Bouwkundige beschrijving

Het schoolgebouw heeft een L-vormige plattegrond en bestaat uit één bouwlaag met een grote kapverdieping. De forse kap is gedekt is met rode pannen. De voorgevel met de entree springt deels sterk naar voren. Boven de entree staat het opschrift St. Franciscusschool en links van de entree bevindt zich een hardstenen stichtingssteen met de tekst Deze steen gelegd door den zeer eerwaarden Heer Franc. J.M. Wassen Pastoor 1 mei 1929. De gevels van het hoofdgebouw zijn opgetrokken uit grauwe baksteen. In de geveltoppen zijn kleine verticale vensters aangebracht, met horizontale roeden en oorspronkelijk vensterglas. De oorspronkelijke, donkergroen geschilderde houten kozijnen van het gebouw zijn deels nog bezet met het oorspronkelijke vensterglas.

Het interieur is bijzonder vanwege de nog geheel in tact zijnde oorspronkelijke houten balkenconstructie van de kap en de aanwezigheid van veelkleurig tegelwerk in lambrisering en vloer in de gang achter de entree. Ook de spiltrap naar de zolder is nog origineel.

In 1938 werd de zijvleugel met één klaslokaal verlengd. Van latere datum zijn een aanbouw met plat dak in het verlengde van de zijvleugel en daaraan grenzend een tweelaags schoolgebouw. Achter de school ligt het schoolplein. Aan de oostzijde hiervan staat een éénlaags gymnastieklokaal met een pannendak. Het voorterrein en het schoolplein worden begrensd door een laag gemetseld muurtje.

Gemeentelijk monument

De St. Franciscusschool is in de geschiedenis van het onderwijs in Bennebroek van cultuurhistorisch belang als een goed voorbeeld van een rooms-katholieke basisschool uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Samen met de St. Jozefkerk, de pastorie en het St. Luciaklooster vormt de school een bijzonder en cultuurhistorisch waardevol ensemble. De school vormt de oostelijke вАШwandвАЩ van het kerk-school-pastoriecomplex en heeft daardoor een belangrijke historisch stedenbouwkundige waarde. Architectuurhistorisch is de school van belang vanwege de kwaliteit van de Amsterdamse Schoolstijl, waarbij de oorspronkelijke detaillering vrijwel geheel gaaf intact is gebleven.

Naar boven