Bennebroek, Grote Sparrenlaan 2-4

Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Dubbel woonhuis
Bouwjaar ca. 1928
Architect A. Hartogh (waarschijnlijk)
Status Gemeentelijk monument

De villa, bestaande uit een dubbel woonhuis, is vrijstaand gelegen op het geaccidenteerde terrein van Het Duin, het gebied ten oosten van de Rijksstraatweg dat vanaf de jaren twintig van de 20ste eeuw werd verkaveld en bebouwd. Het Duin wordt gekenmerkt door een bijzondere, tuindorpachtige stedenbouwkundige aanleg en een ruime verkaveling met karakteristieke villabebouwing.

Het pand is vlak voor of in 1928 gebouwd. Dat jaar verscheen namelijk een artikel over het interieur, geschreven door de eigenares V. Hartogh-Snoek. De naam van de architect is niet geheel zeker. Evenwel op een bouwtekening uit 1939 voor de bouw van een schuur bij nr. 4 wordt als architect A. Hartogh genoemd. Het ontwerp van de schuur is overeenkomstig de architectuur van de villa. Het is goed mogelijk dat Hartogh rond 1928 eveneens het ontwerp voor de villa leverde. Het ontwerp is georiënteerd op de Engelse Landhuisstijl met elementen van de Amsterdamse School.

Bouwkundige beschrijving

De dubbele villa heeft een onregelmatig grondplan en bestaat uit één bouwlaag met forse zolderverdieping onder een samengesteld schilddak met onregelmatige nokhoogte. De nok ligt evenwijdig aan de Grote Sparrenlaan. Het dak is gedekt metkeramische, rode leipannen. Het dak heeft een zeer breed overstek met bakgoot en gootlijst. Met name het overstek op de hoeken is fors en wordt visueel versterkt door de onderstaande, overhoeks geplaatste en afgeronde erkers.

De gevels zijn gemetseld in een harde Belgische baksteen in halfsteens verband en wit gesausd boven een zwart gesausde, lage plint. Boven de gevelopeningen zitten strekken.

De voorgevel heeft plasticiteit vanwege de vooruitspringende en teruggelegen gevelvlakken en afgeronde hoeken met overhoeks geplaatste erkers. De vensterpartijen zijn grotendeels bezet met blank glas-in-lood. De bovendorpels van de vensterkozijnen gaan over in houten delen die tot aan de daklijst reiken.

Gemeentelijk monument

De dubbele villa heeft historisch-stedenbouwkundige waarde als voorbeeld van een villa aan de Grote Sparrenlaan. Deze laan maakt deel uit van Het Duin: het geaccidenteerde terrein dat vanaf de jaren twintig van de 20ste eeuw werd verkaveld en bebouwd met karakteristieke villa’s. De villa heeft extra stedenbouwkundige waarde vanwege de prominente ligging op de kruising van de Grote Sparrenlaan en de Doornincklaan. Het pand heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijke relatie met de nabijgelegen villa’s die allemaal een individuele, architectonische verschijningsvorm hebben.

De villa heeft architectuurhistorische waarde vanwege de kwaliteit van het ontwerp in Engelse Landhuisstijl met elementen van de Amsterdamse School.

De villa is vrijwel gaaf in hoofdvorm en detaillering.

Naar boven