Bennebroek, Binnenweg bij nr. 6: obelisk

Oorspronkelijke functie Monument
Huidige functie Monument
Bouwjaar 1916
Architect onbekend
Status Rijksmonument 8951

Aan de Binnenweg, vanuit de oude kern van Bennebroek rechts van de weg, ligt het Bennebroekbos met in de weide een obelisk. Deze obelisk staat er ter nagedachtenis aan het bezoek dat H.M. koningin Wilhelmina bracht aan de in Bennebroek gelegerde troepen van het instructiebataljon uit Kampen op 11 augustus 1916. Het monumentje is geplaatst door de freule Willnink, ambachtsvrouwe van Bennebroek in die tijd.

In het instructiebataljon zaten jongemannen van 16-18 jaar die tot korporaal en sergeant bij de infanterie van het leger in Nederland en dat van de Koloniën werden gevormd. Het bivak in Bennebroek werd gehouden tijdens een tiendaagse oefening in de Bollenstreek. Het terrein behoorde destijds tot het landgoed van het Huis te Bennebroek. Freule Willink was echter gaarne bereid het tijdelijk af te staan voor het bivak.

Rijksmonument

De obelisk heeft cultuurhistorische waarde als herinnering aan een (bescheiden) legeroefening in 1916, toen buiten Nederland de Eerste Wereldoorlog woedde. Bovendien heeft het historische betekenis als herinnering aan het bezoek van koningin Wilhelmina aan Bennebroek.

Naar boven