Bennebroek, Bennebroekerlaan 10: Villa De Lijsterhof

Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar omstreeks 1890
Architect onbekend
Status Gemeentelijk monument

Villa De Lijsterhof is een vrijstaand en beeldbepalend pand aan de noordzijde van de Bennebroekerlaan en Bennebroekervaart. Een eenvoudig, stalen bruggetje verbindt de Bennebroekerlaan met de villa en het omringende erf. Het hekwerk heeft het opschrift: De Lijsterhof.

De Bennebroekerlaan behoort samen met de Binnenweg en de Reek tot de oudste wegen van Bennebroek. Aan de laan lagen blekerijen, zoals Middendorp, Duinlaan en Hemelrijk. Naast de blekerijen stonden hier en daar wat huisjes en later neringen, met name aan de zuidzijde. Aan de noordzijde lagen lange tijd voornamelijk bollenvelden.

Vanaf het midden van de 19de eeuw trok Bennebroek, als gevolg van de sterke verbetering van de infrastructuur (verharding wegen, spoorlijn Haarlem-Heemstede, stoomtram, dorpsverlichting), veel renteniers en welgestelde forensen. Onder meer langs de Bennebroekerlaan verrees een groot aantal luxueuze villa’s en herenhuizen.

Bouwkundige beschrijving

De Lijsterhof is omstreeks 1890 gebouwd en ontworpen in neorenaissancetrant met invloeden van de chaletstijl. Het neorenaissance-aspect blijkt onder meer uit de gepleisterde hoek- en neggenblokken, waterlijsten en siermetselwerk. Invloed van de chaletstijl is te zien in de combinatie van brede dakoverstekken met houten korbelen, sierspant en topgevelbeschot.

De villa heeft een onregelmatig grondplan en bestaat uit twee bouwlagen met kapverdieping onder een samengesteld schilddak. De gevels zijn gemetseld in rode baksteen in kruisverband. De relatief hoge plint is gepleisterd en zwart geschilderd. Direct boven de plint zit een geprofileerde waterlijst.

De villa heeftaan de zuidgevel een gemetselde erker op rechthoekig grondvlak waarboven een houten decoratief gesneden balkonhekwerk is aangebracht, dat onderkraagd wordt door gepleisterde, zwaar geprofileerde consoles. De erker aan de achterzijde (westgevel) is later aangebouwd.

De rechter zijgevel (oost) is symmetrisch ingedeeld met centraal in de gevel de entree in de vorm van een éénruits paneeldeur met (vernieuwd) deurrooster en drieruits bovenlicht. Links en rechts van de entree zitten twee vensters. Ze zijn voorzien van houten luiken. De verdieping telt drie vensters.

Het erf is beplant met enkele monumentale bomen, waaronder een kastanjeboom nabij het hek.

Gemeentelijk monument

Villa De Lijsterhof bezit cultuurhistorische waarde omdat het een karakteristiek voorbeeld is van de historische en ruimtelijke ontwikkelingen langs de Bennebroekerlaan, waar vanaf het midden van de 19de eeuw een aantal luxueuze villa’s en herenhuizen verrees.

De villa heeft situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging langs de Bennebroekervaart en Bennebroekerlaan.

De villa heeft ensemblewerking in combinatie met het landelijk karakter van de Bennebroekervaart en de bijbehorende eenvoudige boogbruggen over de vaart.

De villa heeft architectuurhistorische waarde vanwege de karakteristieke verschijningsvorm in neorenaissance-trant met invloed van de chaletstijl.

Het pand is vrij gaaf in hoofdvorm.

Naar boven