Heemstede, Wilhelminaplein 12: Het Dubbeld Ancker

Oorspronkelijke functie Boerderij
Huidige functie AmstelArt
Bouwjaar 1869 (17de-eeuwse kern)
Architect Onbekend, H. Korringa (verbouwing 1906)
Status Gemeentelijk monument

Het pand staat op de hoek van het Wilhelminaplein, de Camplaan en de Cloosterweg, met de zijgevel aan het Wilhelminaplein. Het pand ligt in de zichtlijn van de Camplaan en tegenover de Nederlands Hervormde Kerk.

De kern van het pand dateert uit de 17de eeuw. Van 1657 tot 1810 was hier de herberg Het Dubbelt Anker gevestigd. Op de plaats van de grote binnentuin aan de achterkant scharrelden toen de varkens in de boomgaard. In 1810 kocht Joost Tibboel de herberg en begon hier een broodbakkerij. Dit bedrijf heeft hier vier generaties lang bestaan, tot 1920. In 1869 werd de gevel veranderd in een lijstgevel, met hierin een eerste steen geplaatst door M. Tibboel jr. In 1906 volgde weer een grote verbouwing. Architect H. Korringa ontwierp, onder andere, een paardenstal, wagenbergplaats en bakkerij achter het huis. In 1918 werd aan de voorgevel een winkelpui aangebracht, in 1947 gevolgd door een etalage en tot slot volgde in 1980 de verbouwing tot woonhuis met atelier. Het pand staat in de volksmond bekend als het huis van Sientje van Noort. Deze ondernemende vrouw had hier in de jaren zestig van de 20ste eeuw een markt binnenshuis, waar zij textiel, partijgoed, snuisterijen en later monstercollecties verkocht.

Bouwkundige beschrijving

Het pand heeft een langgerekte vorm met een bouwlaag onder een pannendak. De voorgevel is een lijstgevel, gemetseld in bruine baksteen boven een gepleisterde plint. Boven deze plint bevindt zich een steen met het opschrift вАШ1869 De eerste steen gelegd door M. Tibboel jrвАЩ. De entree bevindt zich links van het midden in een portiek, naast een etalage. De rechterzijgevel, aan het Wilhelminaplein, bestaat uit een oudere lange gevel, opgemetseld uit rode handvormbaksteen en een tuitgevel opgetrokken uit bruine baksteen. De linkerzijgevel ligt aan een langgerekt zijerf. Deze gevelwand heeft verspringende gevelvlakken. Links van de zijgevel staat een ijzeren hek tussen gemetselde kolommen.

Gemeentelijk monument

Wilhelminaplein 12 heeft cultuurhistorische waarde als onderdeel van de historische bebouwing van de oude dorpskom van Heemstede. Het maakt deel uit van een beeldbepalend ensemble rond het plein, samen met de Nederlands Hervormde Kerk en het voormalige Wapen van Heemstede op nr. 4, dat evenals de kerk een rijksmonument is. De zijgevel maakt een belangrijk deel van de noordkant van het plein uit. Deze gevel versterkt het kleinschalige karakter van het plein.

Naar boven